Контакти


Контакти

Бенефициент: Читалище „Бъднина“
Адрес: България, гр. Видин 3700, ул. Дунавска № 6, ет. 3
E-mail: cc_future@abv.bg
Телефон: +359 887 090594

Партньор: Граждански ресурсен център
Адрес: Румъния, гр. Констанца 900692, ул. Джордже Енеску № 18, ет. 1
E-mail: office@resursecivice.ro
Телефон: +4-0341-730611
Web: www.resursecivice.ro