ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

Читалище „Бъднина“, гр.Видин по проект „Насърчаване на мобилността на работната сила в сферата на устойчивите туристически услуги“,Код на проекта: 16.4.2.038, е-MS code ROBG-167

НАБИРА
75 безработни лицаот областите Видин, Русе и Добрич

за включванев Обучения за придобиване на професионална квалификация в областта на туризма.

За да заявите Вашето участие, моля да попълните и го изпратете на следния е-mail: cc_future@abv.bg